Matematik sorusu açıklayıcı anlatılırsa cok memnum kalirım

x ^ 2 + x(a - 1) - a = 0

denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2

B) a/2

C) a

D) -a

E) - a/2

Cevap:

Verilen denklem, ikinci dereceden bir denklemdir ve genel olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir:

ax^2 + bx + c = 0

Burada a = 1, b = a-1 ve c = -a. Köklerin bulunması için öncelikle delta hesaplanır:

Δ = b^2 - 4ac

= (a-1)^2 - 4(1)(-a)

= a^2 - 6a + 1

Daha sonra delta’nın işaretine göre kökler belirlenir. Eğer Δ > 0 ise denklem iki reel köke sahip olur, Δ = 0 ise denklem çift katlı köke sahip olur ve Δ < 0 ise denklem iki kompleks köke sahip olur.

Aşağıdaki seçenekleri denklemde yerine koyarak kontrol edebiliriz:

A) x = 1/2

1/4 + (a-1)/2 - a = 0

a/2 - 3/4 = 0

a = 3/2

3/2 yerine x’in yerine yazdığımızda eşitlik sağlanmıyor. Dolayısıyla A seçeneği doğru değil.

B) x = a/2

a^2/4 + a^2/2 - a = 0

a^2 - 2a = 0

Denklem sağlanmaz . Bu nedenle B seçeneği yanlış cevaptır.

C) x = a

a^2 + a(a-1) - a = 0

a^2 = 0

a = 0

a = 0 için denklem doğru değil, dolayısıyla C seçeneği yanlıştır.

D) x = -a

a^2 - a(a-1) - a = 0

a^2 -a^2+a-a = 0

0=0

-a için denklem sağlanır. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevaptır.

E) x = -a/2

a^2/4 - a^2/4 - a/2 = 0

-a/2 = 0

a = 0

a = 0 için denklem doğru değil, dolayısıyla E seçeneği yanlıştır.