Matematik problem

tre-
şa-
değerini tartarak yaklaşık
A) 100
D) 104,20
B) 101,20
E) 105,60
18. Bir tüccarın X ürününe ödediği ücret Y ürününe ödedi-
ği ücretin 3 katıdır. Bu tüccar X ürününü %20 zararla,
Y ürününü %40 kârla satıyor.
C) 102,60
Buna göre, bu tüccarın bu satışlar sonucunda
kâr-zarar durumu aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
A) %5 kâr
B) %5 zarar
D) %4 zarar
C) %4 kâr
E) %6 zarar
Diğer sayfaya geçiniz.