Problemler sorusu matematik

Bir çiftçinin bu sene tarladan aldığı mahsul %20 artmış, fa- kat eline geçen para %10 azalmıştır.

Buna göre, mahsulün bu seneki fiyatı geçen seneye göre % kaç düşmüştür?