Matematik mantık konusu


p: “Kırmızı renkli bir arabaydı.”

q: “Pahalıydı.”

r: “[2015-2020) yılları arasında Gretilmemiş”

Polis memuru kaza yapıp kaçan bir araba tespit için p⇒ (qvr) = 0 denkliğini sağlayan bir önerme

ifade etmiştir.

Buna göre, kaza yapan arabanın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Rengi

Fiyatı

Üretim Tarihi

A)

Mavi

Pahalı

2017

B)

Kırmızı

Pahalı

2018

C)

Yeşil

Pahalı

2019

D)

Kırmızı

Ucuz

2016

E)

Mavi

Pahalı

2020

se önermesi 1–>0=0 dır buradan p=0, q=0 ve r=0 yani p doğru, q ve r yanlıştır buna sağlayan şık D dir.

Cevap: D