Matematik kümeler

kümesinin alt kümeleridie.
S(B) = 13
s(E)
20
E evrensel
A, B kümeleri
S(A-B) = 4₁ s (B-A) = 2₁
olduğuna güre s(A) = ?