Matematik ayrıntılı çözüm

19:19
. Bir orman yanginini söndürmek için 720 ton su ge
rekmektedir.
. Tek başına bir itfaiye ekibi yangini 30 saatte són-
dürebilmektedir.
• Yanginin daha önce söndürülebilmesi için helikop-
ter ekibinden yardım isteniyor. Helikopter bir sefer-
de 12 ton taşıyabilmektedir.
A) 25
• Helikopter ormanlık alandan boş olarak 30 km
uzaklıktaki göle saatte 10 km hızla gidip, su tankini
yarım saatte doldurup tekrar geri dönerek yangına
müdahale etmektedir.
Buna göre, yangın kaç saatte söndürülür?
B) 26
C) 27 D) 28
Matematik
Ⓒ GÖNDER
4.SG
E) 29
19:46
76