Çözebilir misiniz soruyu

19
ndaki
için;
E) 5
2 B
2
Kuzey kutbunda başlayıp güney kutbunda bilen, yerkürey
denir. Başlangıç meridyeni 0° kabul edilir. Doğusunda ka-
360 eş dilime ayıran yarım çemberlerin her birine meridyen
lanlar ile batısında kalanlar - ile gösterilir. Iki meridyen
arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
Yerel saatleri a, b ve c olan üç şehir için
la-b) = 24 dakika
la-cl=8x dakika
b-c = 4x dakika
karekök
bağıntıları veriliyor.
Yerel saati a olan şehir 20 meridyen, yerel saati c olan
şehir p. meridyen üzerindedir.
Buna göre, p’nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 48
B) 60
D) 80
E) 96
C) 64
çok kaçtır?
A)-16 B)-12
101
olduğuna göre, x² +
A)-4
B)-2
5. D dönüşümü abcd d
rala göre XY sayilar
D(abcd)= XY olmak
X-la-c ve
Omegin: D(2347)=
2-4
D(abcd)= 23 oldu
değeri kaçtır?
A) 9578
D) 98