Lütfen yapın acill

10 metre

6 metre

Yukarıdaki oryantiring yarışlarında kullanila- cak bölgenin haritası görülüyor. Bu harita kul- lanılarak bir oyun kuruluyor. Oyunun amacı verilen haritadaki işaretli bölgelere bırakılmış hedefleri toplamaktır. Hedefler bırakılırken önce kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki harita en az sayıda karesel bölge- lere ayrılıyor. Daha sonra her bir bölgede her 4 m²’ye bir tane denk gelecek şekilde hedef-

Ter bırakılıyor.

Mavi takım her bir bölgedeki hedeflerin sayı- sının karekökleri kadar hedef toplamıştır.

Kırmızı takım ise mavi takım bölgeden çıkınca oyuna girer ve geri kalan hedefleri toplar.

İki takımın topladığı hedefler arasındaki

fark kaçtır?

A) 1

B) 20

C)