Kimya perfonmas

E) II ve III
Soru 42:
CO₂ bileşiğinde 9,6 gram O atomu bulunduğuna göre
kaç gram C atomu bulunur? (C: 12, O: 16 )
A) 3,6
B) 4,8
C) 5,4
D) 6,0
E) 6,4
Amol - G0210
Soru 43:
Gaz halinde bulunan 6 gram C₂H6 molekülüyle ilgili;
I. 1,2 mol H atomu içerir.
II. Normal koşullarda 44,8 L hacim kaplar.
III. 0,2 tane molekül içerir.
verilen yargılardan hangileri doğrudur? (C:12, H:1)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III