Çok acil çözermisiniz

b
기니
le
77. 1. 6.02.1023 tane O₂ molekülü
II. Normal koşullarda (NK) 11,2 litre H, gazi
III. 3 gram C₂H, gazı
Yukarıda verilen gazlardan hangileri Avogadro
sayısı kadar atom içerir?
(H: 1, C: 12, O: 16, Avogadro sayısı: 6,02.1023)
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III
III. 1 C atomu
78. Karbon (C) elementi ile ilgili;
I. 1 C atomu 12 akb dir.
II. 1 mol C atomu 12 gramdır.
12
C) I vell
E) I, II ve III
D) II ve III
gramdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(C: 12, N.: Avogadro sayısı)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Ive ll
E) I, II ve !!!
80. Aşağıdal
fazladır?
A) 0,5 m
B) 0,2 m
C) 3 tan
D) Norm
SO
E) 0,8
81. Ayn
0₂
fark
B)
D)
E)