Karahanlılarda vezire ne denir?

Karahanlılarda vezire ne denir?

Karahanlılarda vezire ne denir?

Cevap: Karahanlılar döneminde vezire “Yuğruş” denirdi. Yuğruş, hükümdarın en yakın danışmanı ve en üst düzey yöneticisi olarak görev yapardı. Aynı zamanda adaletin sağlanması, vergilerin toplanması, idari işlerin yürütülmesi gibi birçok önemli konuda da yetkiliydi.