Gaznelilerde vezirler hangi unvanı kullanmıştır

Gaznelilerde vezirler hangi unvanı kullanmıştır

Gaznelilerde vezirler hangi unvanı kullanmıştır?

Cevap:

Gazneliler döneminde vezirler, sultanların danışmanı olarak görev yaparlar ve devlet yönetiminde önemli rol oynarlardı. Ayrıca, idari ve askeri görevleri de yürütmeleri beklenirdi.

Gaznelilerde vezirlere YUĞRAŞ ünvanı verilmiştir.

Yugrus da denir