Karahanlı türkçesi dönemine ait eserler ve yazarları nelerdir

Karahanlı türkçesi dönemine ait eserler nelerdir?karahanlı türkçesi dönemine ait eserler ve yazarları

Karahanlı döbemine ait Türkçe eserler

Karahanlı dönemi önemli eserler,

Kutadgu Bilig,

Atebetü’l-hakayık,

Divanü Lügati’t Türk,

Divân-ı Hikmet

Kur’an tercümeleri 'dir.

Karahanlı Dönemi Eserler ve yazarları

  • Kutadgu Bilig ( Yusuf Has Hacip )

  • Divan-ı Hikmet ( Ahmed Yesevi )

  • Divanü Lügati’t Türk ( Kaşgarlı Mahmut )

  • Atabet ül Hakayık ( Edip Ahmet Yüknek )