İlk kez avrupalı büyük bir devlet misakı milliyi hangisiyle tanımıştır

ilk kez avrupalı büyük bir devlet misakı milliyi hangisiyle tanımıştır

ilk kez avrupalı büyük bir devlet misakı milliyi hangisiyle tanımıştır?

Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa arasında imzalanan antlaşma Ankara antlaşması dır. Antlaşma, 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Antlaşma, Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyan ilk uluslararası anlaşmalardan biridir. Antlaşma ile Fransa, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü yani misak-ı milli yi kabul etti ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına yardım etmeyi taahhüt etti. Ayrıca, antlaşma ile Türkiye’nin Suriye ve Lübnan üzerindeki hakları da Fransa tarafından tanındı.

Ankara Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan antlaşmalardan biridir ve Türk dış politikasında önemli bir yere sahiptir.