İki noktası verilen doğrunun denklemi nedir?

iki noktası verilen doğrunun denklemi nedir?

İki noktası verilen doğrunun denklemi

İki noktası verilen doğrunun denklemi aşağıdaki gibidir.

\Large \dfrac{y - y_2}{x - x_2} = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}

:point_right:t4: Tepe noktası verilen parabolün denklemi nedir?