Tepe noktası verilen parabolün denklemi nedir?

Tepe noktası verilen parabolün denklemi nedir?

Tepe noktası verilen parabolün denklemi

Parabolün genel denklemi şu şekildedir:

y = ax^2 + bx + c

Burada, a, b ve c sabitlerdir ve x ve y, parabolün herhangi bir noktasındaki koordinatları ifade eder.

Tepe noktası T(r, k) şeklinde verilen bir porabolün denklemi:

\Large y=a.(x - r)^2 + k dir.