İki doğal sayının farkı 66 dır büyük sayı küçük sayının 4 katından 15 fazladır büyük sayı kaçtır

iki doğal sayının farkı 66 dır büyük sayı küçük sayının 4 katından 15 fazladır büyük sayı kaçtır?

iki doğal sayının farkı 66 dır büyük sayı küçük sayının 4 katından 15 fazladır büyük sayı kaçtır?

Cevap: Büyük sayıyı x, küçük sayıyı y olarak belirleyelim. Verilen Probleme göre:

  • x - y = 66 (1)
  • x = 4y + 15 (2)

Şimdi, denklem (2)'de x’in yerine (1)'deki eşitliği kullanarak y’yi bulabiliriz:

4y + 15 = x = y + 66

Bu denklemi çözerek y’yi bulalım:

4y + 15 = y + 66 3y = 51 y = 17

Buna göre, küçük sayı 17’dir. Büyük sayıyı ise denklem (1) kullanarak bulabiliriz:

x - y = 66, x - 17 = 66, x = 83

Büyük sayı 83’tür.