İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212 dir bu sayıların en küçüğü kaç olabilir

iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212 dir bu sayıların en küçüğü kaç olabilir?

iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212 dir bu sayıların en küçüğü kaç olabilir?

Cevap: İki sayıyı en büyük seçersek üçüncü en küçük olur. İkisi toplamı 99+99=198 ise üçüncü 212-198=14 tür.