Birbirinden farklı dört basamaklı üç doğal sayının toplamı 5000

Birbirinden farklı dört basamaklı üç doğal sayının toplamı 5000 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir

Diğer ikisini en küçük seç 3. En büyük olur.

1000+1001=2001,

Üçüncü sayı enbüyük 5000-2001=2999 dur