Hangi sayının 34 katı 986'dır

Hangi sayının 34 katı 986’dır

Hangi sayının 34 katı 986’dır?

34 ile çarpılan bir sayının sonucunun 986 olduğu biliniyor. Bu durumda, bilinmeyen sayıyı bulmak için bir denklem kurabiliriz. Diyelim ki bilinmeyen sayı x olsun. Bu durumda denklem şu şekilde olacaktır:

34x = 986

Bunu çözmek için x’i bulmamız gerekiyor. Denklemi çözmek için x’i bulmak için 986’yı 34’e böleceğiz:

x = 986 / 34

x = 29

Yani, verilen koşullara göre, hangi sayının 34 katının 986 olduğu bilgisiyle bu sayının 29 olduğu sonucuna varırız.

Cansu Hanım tanesi 23 TL’den kaç tane çanta satarsa bu satıştan 3.728 TL elde eder

Cansu Hanım’ın çanta satışı:

Eğer Cansu Hanım’ın her bir çantasını 23 TL’den sattığını ve bu satıştan 3.728 TL elde ettiğini biliyoruz. Bu durumda, kaç tane çanta sattığını bulmak için bir denklem oluşturabiliriz. Diyelim ki satılan çanta sayısı x olsun.

Bu durumda denklemimiz şu şekilde olacaktır:

23x = 3728

Bu denklemi çözerek, Cansu Hanım’ın kaç tane çanta sattığını bulabiliriz:

x = 3728 / 23

x ≈ 162

Bu durumda, Cansu Hanım’ın 162 adet çanta satması durumunda 3.728 TL elde edeceğini söyleyebiliriz.

Doğal sayılarla yapılan kalanlı bir bölme işleminde bölen sayı 8 ise kalanın alabileceği tüm değerleri yazınız

Kalanlı Bölme İşlemi:

Doğal sayılarla yapılan bir kalanlı bölme işleminde, bölen sayı 8 olduğuna göre kalanın alabileceği tüm değerleri bulabiliriz.

Bölme işleminde kalan, bölünenin bölene bölümünden kalan olarak hesaplanır. Dolayısıyla, kalanın değeri 0 ile 7 arasında olabilir. Çünkü bölen sayı 8 olduğunda, kalan da bu bölen sayıya göre şekillenir.

Dolayısıyla, kalanın alabileceği tüm değerler şunlardır: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu sayılar, doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölenin 8 olması durumunda alınabilecek kalan değerleridir.

Osman her gün 45 dakika spor yapıyorum Osman’ın söylediği ifadeye göre Osman kaç günde toplam 1350 dakika spor yapmış olur

Osman’ın Spor Süresi Hesaplama:

Osman her gün 45 dakika spor yaptığını belirtiyor ve toplamda 1350 dakika spor yapmış olmak istiyoruz.

Öncelikle Osman’ın günlük spor süresini temsil eden değeri 45 dakika olarak belirledik. Ardından, Osman’ın toplam spor süresini 1350 dakikaya ulaştırmasını istiyoruz.

1350 dakikalık toplam spor süresini Osman’ın günlük spor süresine bölerek kaç gün spor yapması gerektiğini bulabiliriz. Bu durumda:

\frac{1350}{45} = 30

Sonuç olarak, Osman 1350 dakika spor yapmak için 30 gün boyunca her gün 45 dakika spor yapmalıdır.

Yandaki doğal sayılarla yapılan bölme işleminde bölünen sayı üçgen ve kalan sayı kare sembolleri ile gösterilmiştir Buna göre üçgen sembolünün alabileceği en büyük değer kaçtır üçgen/20 bölüm 35 kalan kare

Üçgen ve Kare Sembolleri ile İfade Edilen Bölme İşlemi:

Verilen ifadeye göre, üçgen sembolü bölünen sayıyı, kare sembolü ise kalanı temsil etmektedir. İfade şu şekildedir: üçgen / 20 = 35 kalan kare.

Bu durumda, üçgen sembolünün alabileceği en büyük değeri bulmak için yapmamız gereken, bölme işlemini değerlendirmek ve üçgenin en büyük değerini bulmaktır.

Öncelikle ifadeyi matematiksel olarak yazalım:

Üçgen / 20 = 35 kalan kare

Üçgen = 35 x 20 + kalan kare

Üçgen = 700 + kalan kare

Üçgen, en büyük değeri alabilmesi için kalanın en küçük olduğu durumu düşünmeliyiz. Yani kalanın en küçük olduğu durum, 0’dır. Bu durumda:

Üçgen = 700 + 0

Üçgen = 700

Dolayısıyla, üçgen sembolünün alabileceği en büyük değer 700’dür. Bu durumda, üçgenin 20’ye bölümü sonucunda kalanın her zaman 0 olduğu ve üçgen sembolünün en büyük değerinin 700 olduğu bulunmuş olur.