H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı mH/mo = 1/8 'dir. Buna göre 54 gram H₂O bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır?

H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı mH/mo = 1/8 'dir.

Buna göre 54 gram H₂O bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır?

Kütlece mh=k ise mo=8k dir. k+8k=54, k=6,

Mh=6,

Mo= 8k= 48 dir @Özcan1