Güç formülü nedir? güç nasıl hesaplanır?

Güç formülü nedir? güç nasıl hesaplanır?

Güç formülü nedir? güç nasıl hesaplanır?

Güç, işin süreye bölünmesiyle elde edilen bir fiziksel büyüklüktür. Birim zamanda yapılan işi ifade eder ve genellikle watt (W) veya beygir gücü (hp) olarak ölçülür. Gücün formülü, aşağıdaki gibidir:

  • Güç = iş / zaman

Burada, iş, yapılan işin miktarını ifade eder ve genellikle joule (J) olarak ölçülür; zaman ise işin yapıldığı süreyi ifade eder ve genellikle saniye (s) olarak ölçülür.

Örneğin, bir asansörü 300 kg yükü 20 metre yüksekliğe çıkarmak için harcanan iş 58.8 kJ’dir ve bunu 10 saniyede tamamlamışsak, güç aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Güç = iş / zaman
Güç = 58.8 kJ / 10 s
Güç = 5.88 kW

Buna göre, bu asansörün gücü 5.88 kilowatt’tır.