İş formülü Nedir? İş nasıl hesaplanır?

İş formülü Nedir? İş nasıl hesaplanır?

İş formülü Nedir? İş nasıl hesaplanır?

İş, bir kuvvetin bir nesneyi hareket ettirme yeteneği ile ilgilidir ve kuvvetin, nesnenin yer değiştirmesine neden olan mesafeyi çarpması ile hesaplanır. İş, genellikle joule (J) olarak ölçülür. İşin formülü şu şekildedir:

  • İş = kuvvet x mesafe x cos(θ)

Burada kuvvet, nesneyi hareket ettirmek için uygulanan kuvvettir; mesafe, nesnenin hareket ettiği mesafedir; θ ise kuvvetin ve hareket yönünün arasındaki açıdır. θ 0 derece ise, cos(θ) = 1 olur ve iş en yüksek değerini alır. θ 90 derece ise, cos(θ) = 0 olur ve iş sıfır olur.

Örneğin, bir kutuyu 2 metre yüksekliğe kaldırmak için 100 N kuvvet uyguladığımızı varsayalım. Bu durumda, iş şu şekilde hesaplanabilir:

İş = kuvvet x mesafe x cos(θ)
İş = 100 N x 2 m x cos(0)
İş = 200 J

Buna göre, kutuyu 2 metre yüksekliğe kaldırmak için gerekli iş 200 joule’dur.