Birim zamanda yapılan işe fizikte ne denir?

Birim zamanda yapılan işe fizikte ne denir

Birim zamanda yapılan işe fizikte ne denir

Cevap: Birim zamanda yapılan işe fizikte “güç” denir. Güç, birimi watt (W) olan enerji transfer hızını ifade eder ve genellikle J/s (joule/saniye) olarak da yazılabilir. Matematiksel olarak, güç işin zamana bölünmesiyle elde edilir: P = W/t, burada P güç, W iş ve t zamanı ifade eder.