Gökçe şekil 1’de gösterilen tangramın parçalarıyla şekil 2’deki yüksekliği x√2 cm olan figürü yapmıştır. Buna göre tangramın 1 cm kalınlığındaki çerçevesinin bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanı

23 Kenar uzunluğu a olan karenin köşegen uzunluğu a√2 dir.
1 cm
1 cm I
Şekil 1
Şekil 2
C) 4x + 4
x√2 cm
Gökçe şekil 1’de gösterilen tangramın parçalarıyla şekil 2’deki yüksekliği x√2 cm olan figürü yapmıştır.
Buna göre tangramın 1 cm kalınlığındaki çerçevesinin bir yüzünün santimetrekare cinsinden alanını gösteren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?
A) x² + 4x + 4
B) x²+2x+1
D) 2x +1