Fizik torkkk

Eşit bölmeli türdeş bir çubuk, makaralar ve ipler yardı- mıyla şekildeki gibi dengededir.

Gösterilen iplerdeki gerilme kuvvetleri T_{1} T_{2} ve T_{3} olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıldır?

(Sürtünmeler önemsenmiyor.)