Fizik 11.sınıf

Büyüklükleri 3F, 2F ve F’ olan üç vektör şekildeki gibidir.

3F

2F

60°

60

Bu üç vektörün bileşkesi 3F büyüklüğünde olduğuna göre, F’ kuvveti;

I. 2F

II. 3F

III. 5F

değerlerinden hangileri olabilir?