Fizik dersi

EST 5
5. ÜNİTE
2.
A)
H
Sürtünmesiz yatay düzlemde sabitlenmiş q₁ ve ₂
yüklerinin +q yüküne uyguladıkları bileşke kuvvetin
büyüklüğü şekildeki gibi F kadardır.
9₁
Buna göre, yüklerin oranı
kaçtır?
92
√2
N
+q
91
92
√2
D) -2√2 E) - 1/2²
B) 2√2 C) √2 D) -2√2 E)