Fizik Ayt deneme sorusu

en sonsuz uzun tel-
duğu bileşke man-
ÖZDEBİR
YAYINLARI
ktalarından han-
in manyetik alanı
N
E) P
-n hortumu den-
= açıldığında hor-
edenle arkadaş-
mu birlikte tuta-
AIL B
Yer çekiminin ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda, ilet
ken ve başlangıçta yüksüz olan levhalar arasında, +q yüklü ci-
sim K noktasında, -q yüklü cisim L noktasında şekildeki ko
numlarında tutulmaktadır. S anahtarı açık iken aynı anda ser-
best bırakılan cisimler t süre sonra v süratiyle birbirine çarpı
yor.
7.
Buna göre, cisimler başta olduğu gibi K ve L noktalarında iken
S anahtarı kapatıldıktan sonra aynı anda serbest bırakılırsa,
birbirine çarpması için geçen süre ve çarpma sürati için ne
söylenebilir? (Cisimlerin kütlesi eşit ve boyutları önemsizdir.)
A)
B)
C)
D)
E)
Süre
t’den küçük
t
t’den büyük
t’den büyük
t
Sürat
v’den büyük
V
v’den küçük
V
v’den büyük