Ermeni meselesi ilk defa uluslararası sorun haline geldiği antlaşma hangisidir

Ermeni meselesi ilk defa uluslararası sorun haline geldiği antlaşma hangisidir?

Ermeni meselesi ilk defa uluslararası sorun haline geldiği antlaşma hangisidir?

Cevap:

Ermeni meselesi, ilk defa uluslararası sorun haline geldiği Ayastefanos Antlaşması ile resmi olarak kabul edilir. Ayastefanos Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında 30 Mart 1878 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır. Ayrıca, Ermenilerin haklarına da yer verilmiştir. Ancak, bu antlaşma daha sonra Berlin Kongresi’nde yeniden görüşülmüştür.