Cumhuriyetin ilk yıllarında yunanistan ile çözümlenen sorun nedir?

Cumhuriyetin ilk yıllarında yunanistan ile çözümlenen sorun nedir?

Cumhuriyetin ilk yıllarında yunanistan ile çözümlenen sorun nedir?

Cevap: Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1926 tarihinde imzalanan antlaşma, taşınmaz mallar konusunda bir düzenleme içermektedir. Bu antlaşmaya “Taşınmaz Mal ve Arsa Takası Antlaşması” da denir.

Antlaşmanın amacı, Türkiye’de yaşayan Rum ortodoks azınlık ile Yunanistan’da yaşayan Türk azınlık arasında mübadele edilecek taşınmaz malların belirlenmesi ve takas edilmesi yoluyla toplumlar arasındaki ilişkilerin düzeltilmesidir.

Antlaşmaya göre, Türkiye’de yaşayan Rum azınlığın elinde bulunan gayrimenkuller, Yunanistan’da yaşayan Türk azınlığın elinde bulunan gayrimenkullerle takas edilmiştir. Böylece her iki ülkedeki azınlıkların toprak talepleri karşılanmış ve bu sayede toplumsal huzur sağlanmıştır.

Antlaşma, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine önemli bir katkı sağlamış ve iki ülke arasında dostane bir ilişkinin kurulmasına katkıda bulunmuştur.