Cumhuriyetin ilk yılların da türk devletinin uluslararası ekonomik ilişkilerini düzenleyen yenilik

cumhuriyetin ilk yılların da türk devletinin uluslararası ekonomik ilişkilerini düzenleyen yenilik

cumhuriyetin ilk yılların da türk devletinin uluslararası ekonomik ilişkilerini düzenleyen yenilik

Cevap:
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk devletinin uluslararası ekonomik ilişkilerini düzenleyen yeniliklerden biri, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’dır. Bu antlaşma ile Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliği uluslararası alanda kabul edilmiştir. Lozan Antlaşması ayrıca Türkiye’nin dış ticaretinde de önemli bir rol oynamıştır.

Bunun yanı sıra, 1926 yılında “Gümrük Tarife-i Mütarekesi” adı verilen bir gümrük tarifesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarife sayesinde Türkiye, uluslararası ticarette daha etkin bir konuma gelmiştir.

Ayrıca, 1930’lu yıllarda uygulamaya konulan “Milli İktisat Sistemi” ile Türkiye, ithalat yerine yerli üretimi teşvik etmeye çalışmış ve böylece ekonomik kalkınmayı hedeflemiştir. Bu dönemde Türkiye’nin özellikle sanayi sektöründe büyümesi amaçlanmıştır.

Son olarak, 1931 yılında Türkiye, "Altın Standardı"ndan çıkmış ve bu sayede para politikasını daha esnek bir şekilde yönetebilir hale gelmiştir. Bu da Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkilerinde önemli bir değişikliği beraberinde getirmiştir.