En küçüğü 580 olan 3 ardışık sayının toplamı kaçtır

En küçüğü 580 olan 3 ardışık sayının toplamı kaçtır

En küçüğü 580 olan 3 ardışık sayının toplamı kaçtır?

En küçüğü 580 olan 3 ardışık sayının toplamı bulurken diğer sayılar 581 ve 582 dir.

Cevap : toplam= 580+581+582=1743