En yakın onluğu 280 olan üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır

En yakın onluğu 280 olan üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?

En yakın onluğa yuvarlandığında 280 olan üç basamaklı en büyük sayı= 284

En yakın onluğa yuvarlandığında 280 olan en küçük sayı: 275

Toplam: 284+275= 559 dur.