Emeviler döneminde halifeliğin babadan oğula geçmesi?

Emeviler döneminde halifeliğin babadan oğula geçmesine ne dedir ?

Emeviler döneminde halifeliğin babadan oğula geçmesine Saltanat denir.
Emevi döneminden itibaren Islam halifeliği saltanat haline gelmiştir.