Halifeliğin kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?

Halifeliğin kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?

Halifeliğin kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?

Cevap:

Halifeliğin kaldırılmasının gerekçeleri :

  • Laiklik İlkesi: Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, laiklik ilkesi benimsendi ve devlet ile din işleri ayrıldı. Halifelik makamı ise dinî bir liderliği temsil ettiği için laiklik ilkesine uygun değildi.

  • Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü: Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi, imparatorluğun çöküşüne yol açtı ve halifeliğin meşruiyeti sarsıldı. Bu nedenle, halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’de modern bir cumhuriyet yönetimine geçildi.

  • Ulusal Egemenlik İlkesi: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra ulusal egemenlik ilkesi benimsendi. Bu ilkeye göre, devletin yönetimi halkın elinde olmalıydı ve halifelik makamı bu ilkeye uygun değildi.

  • Siyasi Nedenler: Halifelik makamı, siyasi bir güç olarak da algılanıyordu ve Türkiye’nin iç siyasetinde tartışma konusu haline gelmişti. Bu nedenle, halifeliğin kaldırılması siyasi bir karar olarak alındı.