Çözebilrmisiniz

“Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi is- ter puta tapan ol, yine gel!” Bu efsane sözlerin sahibi Mey- lana. Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan si- nırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlana’nın babası şehrin ileri gelenlerinden olup sağlığında “Bilginlerin Sultani” unvanını almıştır. Ba- bası Mevlana’nın eğitimini çok önemsemiştir. Mevlana ha- yatı boyunca İslam’ın en önemli unsuru olan sevgi ve hoş- görüyü anlatmaya çalışmıştır. İnsanları sevmiş, canlıları sevmiş ve hayatı diğer insanlara ışık tutan bir yol olmuş- tur.

Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?