Elektrik fizik

Şekildeki iletken kürelerden K küresinin yarıçapı R ve elektrik yükü +4q, L küresinin yarıçapı 2R ve elektrik yükü -q’dur. Bu kürelerin aralarındaki uzaklık d olduğunda birbirlerine F büyüklüğünde kuvvet uyguluyorlar.