Acil coze bilirmisiniz

  1. Yarıçapı a ve yükü Qı olan yalıtkan bir küre üzerinde düzgün olmayan p(r) = ar² (a:sabit) hacimsel yük yoğunluğuna sahiptir. Bu küre iç yarıçapı b ve dış yarıçapı c olan iletken bir küresel kabuk ile çevrilmiştir. Kabuğun üzerindeki Q2’dir. Elektrik alanın büyüklüğünü r <a, a <r<b,b<r c bölgelerinde hesaplayınız.