Denklemi verilen doğrunun eğimi nedir? Denklemi verilen doğrunun eğim formülü

Denklemi verilen doğrunun eğimi nedir? Denklemi verilen doğrunun eğim formülü

Denklemi verilen doğrunun eğimi nedir? Denklemi verilen doğru eğim formülü

Denklemi verilen doğrunun eğim Formülü

\Large y = \textcolor{blue}{m}x + c

Şeklindeki doğrunun eğimi \Large m değeridir.

Aynı zamanda bu eğim doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Doğrunun eğimi: \Large m = \tan{\alpha}