Deneme sorusu matematik

MATEMATİK
5. Aşağıda bir köşesinde kolon bulunan dikdörtgen şeklindeki odanın görseli verilmiştir.
2√108 cm
Kolon
3√48 cm
5√27 cm
C) 44
b√3 cm
a√3 cm
Odanın zeminine halı kaplamak için köşesinden kare biçiminde bir parça kesilmiştir. Halı kaplanacak
zeminin belirli bölümlerinin kenar uzunlukları verilmiştir.
Buna göre a + b toplamı kaçtır?
A) 51
B) 48
D) 43