Anlamıyom ya yetooo

  1. Soru askolar

18:14
Bu belge, mobil görünümde okunaklı olma…
hangisi seçilirse oluşacak dikdörtgenin alanı
bir doğal sayı olur?
A) √3
C) √75
12.
1 1
+
16 9
işleminin sonucu kaçtır?
A)
10
13.
h
.
A) √90
C) √ 120
1,44
B)
B) √50
D) √125
C)
√5 cm
5
j√5 cm
+HD+2,1 %59
B)√100
D) √125
D)
Bir merdivenin en üst kısmına yerleştirilen
çiçeğe ulaşmak isteyen bir çekirge, eşit boy-
daki basamakları tırmandığında yerden yük-
sekliği kaç santimetre olur?
9
10