Matematik cevabı nedir

 1. Zeynep Hanım kenar uzunlukları birer tam sayı olan kare ve dikdörtgen şeklindeki tabloları, üstten A noktası ve alttan B nok-
  tasıyla aynı hizada ve zemine paralel olacak şekilde yerleştiriyor.
  50 cm
  3 cm
  Kare ve küçük dikdörtgen şeklindeki tabloların genişlikleri eşit ve alanları toplamı 96 cm² dir.
  A noktasının zemine olan yükseliği 50 cm olduğuna göre B noktasının zemine olan yüksekliği en fazla kaç cm’dir?
  A) 15
  B) 20
  C) 30
  D) 35
  DURANKASI
  9