Dalgalar Soru

Dalga leğeninde oluştu- rulan şekildeki atmanın

  1. engelden yansıdıktan sonraki görünümü aşa-

40°

II. Engel

ğıdakilerden hangisidir?