Dalga Mekaniği

  1. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde, özdeş K ve K₂ kaynaklan ile elde edilen girişim deseni şekildeki gibidir.

Görseldeki çizgiler dalga tepesi, kesikli çizgiler ve dal- ga çukuru olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi

doğrudur?

A, 1. dalga katarı üzerindedir. B) B, 2. dalga katarı üzerindedir. C) C, Z. dalga katanı üzerindedir. Salga Kateri D) D, 1. düğüm çizgisi üzerindedir.