Cözümü lütfen

Işığın çift yanıkta girişimi,

  1. dalgalann, kendi dalga boylanna göre dar aralık- lardan geçerken eğrisel şekil alarak doğrultu de- giştirmesi,

II. aynı ortamda yayılan dalgalanın üst üste geldiğin de yapıcı ve yıkıcı girişim oluşturması,

2 kg kutel bir cisim yay sabit 200 Nm olan bir yaya asilarak düşey doğrultuda basi harmonik hareket yaptriliyor.

Buna göre, hareketin periyodu kaç saniyedir? (n=3aliniz)

Ketiga peryodik dalgalan oluşt ough gripe

II. dalgalanın sabit uçtan yansirken şekil değiştirmesi

davranışlarından hangilerinin bir sonucudur?

A) Yalniz

B) Yalnız

C) Yalnız il

D) | vel

E) LIve

L: Yanklar düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık

d Yanklar arasi uzaklık

x Kaynağın yanıklar düzlemine uzaklığ

Işığın çift yanıkta girişimi deneyinde yukandaki ni- celiklerden hangilerinin artması girişim deseninde- ki saçakların genişliğinin azalmasına neden olur?

A) Yalniz L

del P noktasun yet fark, dags boyunun kaç

B) Yalnız d

D) L ve d

C) Yalnız x

E) Lavex