Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi hangisidir

cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi hangisidir

cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi hangisidir.

Cevap: Türkiye’deki Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır. Bu parti, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) hükümet politikalarına karşı çıkan üyeler tarafından kuruldu. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kısa ömrü ve bazı üyelerinin 1925 yılında Şeyh Said İsyanı’na katılması nedeniyle, Atatürk liderliğindeki hükümet tarafından kapatıldı ve bazı üyeleri tutuklandı.

Daha sonra, 1930’larda Çiftçi Sosyalist Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve daha sonra da Demokrat Parti gibi diğer muhalefet partileri kuruldu.