Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler nelerdir?

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler nelerdir?

Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler nelerdir?

Cevap: Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler şunlardır:

  1. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur ve Atatürk tarafından kurulan ilk siyasi partidir. Atatürk’ün liderliğindeki parti, Türkiye’nin laiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve devletçilik gibi temel ilkelerini savunuyordu.

  2. Serbest Cumhuriyet Fırkası: 1930 yılında kurulmuştur ve Ali Fethi Okyar tarafından yönetilmiştir. Ancak parti, özellikle muhafazakar kesimler arasındaki muhalefeti organize etmesi nedeniyle kısa süre sonra kapatılmıştır.

  3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: 1930 yılında kurulmuştur ve Kazım Karabekir liderliğindeki muhalefet grupları tarafından desteklenmiştir. Ancak parti, Atatürk ve CHP hükümetinin baskısı altında kısa sürede kapatılmıştır.

  4. Milli Kalkınma Partisi: 1945 yılında kurulmuştur ve Refik Koraltan tarafından yönetilmiştir. Ancak parti, CHP’nin seçimleri kazanmasıyla birlikte etkinliğini kaybetmiş ve kapatılmıştır.

Atatürk döneminde kurulan diğer siyasi partiler arasında Toprak ve İşçi Partisi, Türkiye Köylü Partisi ve Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası gibi partiler bulunmaktadır. Ancak bu partiler, genellikle kısa ömürlü olmuştur ve siyasi arenada etkili olamamıştır.1