Cozermisiniz lutfen

Eşit mol sayısında alınan C_{2}H_{4} ve O_{2} gazlarının tepki- mesinden 10 mol CO_{2} gazı oluşmaktadır.
Buna göre tepkimenin sınırlayıcı bileşeni ve artan maddenin mol sayısı aşağıdaki seçeneklerden han- gisinde doğru verilmiştir?