Cevap anahtarına cevabı B

 1. C,H,O₂ bileşiğinin 0,1 molü yeterli O₂ ile yakıldığında
  0,4 mol CO₂ ve 0,4 mol H₂O oluşmaktadır.
  0,11 0,12 0,12
  Oin
  Bileşik 14 atomlu moleküllerden oluştuğuna göre
  bu bileşiğin molekül formülü nedir?
  A) C3H₂O3
  B) C4H8O₂
  D) C₂H₂O
  C) C4H100
  E) C4H6O4